V pátek 28.4.2017 měli žáci 2. stupně netradiční vyučování. Sešli se se svými učiteli na projektovém dni na téma Předsudky a stereotypy. Toto téma nebylo vybráno náhodou-už v průběhu školního roku žáci absolvovali besedy se zástupci Metaculture na téma Já a můj předsudek a Migrace. Šesťáci a osmáci se také zúčastnili víkendových filmových kurzů k prvnímu z uvedených témat.
A náš projektový den přivedl žáky jednotlivých tříd nejen k diskusi o lidech, kteří mají předsudky a často také diskriminační chování např. vůči mužům, ženám, menšinám, rasám, náboženstvím nebo lidem určitého věku, ale také k názornému výtvarnému ztvárnění těchto problematických jevů.
Projektový den se vydařil a u našich žáků 2. stupně měl opět úspěch. Práce ve skupinách byla přínosem a výsledek ve formě posterů byl představen v aule ostatním spolužákům.
Nejlepší práce byly odeslány do soutěže na téma ” Předsudky a stereotypy”.
Držíme palce !

Předsudky a stereotypy – projektový den na ZŠ J. Seiferta