“Předmatematické hrátky na MŠ Lobkovicova”

Předškolní věk není pouze obdobím přípravy na vstup dítěte do školy. Je to období svébytné, velice důležité z hlediska přípravy na celý budoucí život.

Zodpovědnost rodičů, ale i pedagoga mateřské školy je proto nezastupitelná a neoddiskutovatelná. Význam rčení „Škola – základ života“ tudíž lze vztáhnout i na školu mateřskou.

Rozvoj předmatematických představ jde ruku v ruce s rozvojem myšlení a řeči, motoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, paměti, pozornosti.

Proto je důležité na tuto vzdělávací složku nezapomenut a věnovat se jí pozvolna už od věku tří let dítěte, kdy v šesti letech dítě dokáže zvládat i těžší úkoly v oblasti předmatematické gramotnosti, které jsou předpokladem úspěšnosti na základní škole.

Proto se paní učitelky již od prvního dne nového školního roku i s dětmi pustily do plnění úkolů a cílů, které vyplývají z nově zpracovaného projektu, který si paní učitelky pro tento školní rok připravily – “Předmatematické hrátky s Duhovou kuličkou”.

O přípravném týdnu se paní učitelky proškolily na nových interaktivních tabulích, naučily se s nimi pracovat a tak jej plně využívat pro práci s dětmi i při matematické gramotnosti a tak dětem zpříjemnit a zpestřit základy učení a seznamování se s matematickou gramotností.

 

 

“Předmatematické hrátky na MŠ Lobkovicova”