ZŠ a MŠ J.Seiferta a ZŠ Lupáčova otvírají kreativní a polytechnické centrum

 

Po měsíci pilotního provozu bylo 10. října v ZŠ a MŠ J. Seiferta otevřeno polytechnické a výtvarné centrum jako společný projekt se ZŠ Lupáčova. „Projekt přednostně sleduje výuku polytechnických předmětů, které umožní žákům obou škol rozvíjet jejich kreativitu, schopnost logicky myslet a v neposlední řadě i manuální zručnost,“ zdůraznila radní pro školství Jaroslava Suková. Její slova podporuje i fakt, že nad centrem převzal záštitu ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, jehož při otevření zastoupil Jiří Lang. Popřál dětem hodně tvůrčích zážitků a podotkl, že se možná některé z nich stanou v budoucnu architekty, projektanty, odborníky v různých technických oblastech.

V obou učebnách mají žáci k dispozici nejen již klasickou interaktivní digitální techniku, ale také prototyp vícedotykového interaktivního stolu s mnoha softwarovými aplikacemi. Jde například o 3D výukové objekty firmy Corinth v součinnosti s Microsoft, nebo software umožňující pracovat zcela nezávisle několika žákům najednou.

Ke klíčovému vybavení  učebny patří  velká sada stavebnic několika proveniencí – od firmy Kinect, Lego a dalších. Součástí  jsou také testovací sady Pasco, které i těm mladším žákům umožňují měřit různé fyzikální a chemické veličiny.

Zásadním typem stavebnice jsou však české produkty Merkur, které představil ředitel firmy Jaromír Kříž,  a dále pak stavebnice označovaná jako Veselé mosty. Tato unikátní sada 14 mostů z celého světa získala cenu roku 2016 jako nejlepší technická didaktická pomůcka. Ve vybavení nechybějí ani stavebnice robotů.

„Celý projekt bude zároveň sloužit i jako didaktické centrum pro učitele, aby se aktivity polytechnické výuky mohly úspěšně rozšiřovat i do dalších škol,“ konstatovala Jaroslava Suková. Ředitelka ZŠ a MŠ J. Seiferta Marie Suchá dodala: „Bez podpory městské části Praha 3 by se projekt nemohl uskutečnit.“

V době, kdy v českém hospodářství je nedostatek kvalifikovaných techniků, je výuka STEM (Science, Technology, Engineering, Math) jednou z priorit. Jsme rádi, že na MČ Praha 3 máme k dispozici učebnu, která tyto standardy splňuje

ZŠ a MŠ J.Seiferta a ZŠ Lupáčova otvírají kreativní a polytechnické centrum