Otázky a odpovědi – Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 3 pro roky 2016-2018

 

 

 

Dotaz ze dne Otázka Odpověď
17.12. Budete zveřejňovat termíny schůzek jednotlivých pracovních skupin? Bude možné přijít bez předchozí domluvy? ”

 

… pracovní skupiny začnou pracovat v lednu 2017.

Termíny budou zveřejňovány průběžně na stránkách.

Pracuje se v užším plénu pracovní skupiny, tam je možné přijít pouze po dohodě s koordinátorem příslušné pracovní skupiny.

Vždy bude zveřejněn termín jednání širšího pléna pracovní skupiny, kam je možné přijít bez ohlášení.

17.12. “Budete zveřejňovat zápisy ze schůzek pracovních skupin?”

 

Zápisy z jednání pracovních skupin budou zveřejňovány v souhlase s jednacím řádem, který byl schválen na zahajovací konferenci dne 14.12.2016
 20.12. Kolik škol, MŠ i ZŠ, je zapojeno do MAP? Kolik je to procent z celkového počtu školy zřízených MČ Pha 3? Do projektu se zapojily všechny základní a mateřské školy zřizované MČ Praha 3.
 10.5.2017 Které jsou hlavní priority této akce?  Bylo stanoveno 8 priorit – společné vzdělávání, jazyková, matematická a čtenářská gramotnost, polytechnická výchova, výchova ke kreativitě a podnikavosti a digitální kompetence učitelů
 11.5.2017 Jsou konference veřejné?  Jsou zveřejňovány pozvánky na jednotlivé akce a po registraci rádi uvítáme zájemce o tyto aktivity.

Otázky a odpovědi – Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 3 pro roky 2016-2018