Oslava MDD dětí z MŠ J. Seiferta

V pátek 1.6.2019 jsme s dětmi oslavili Den dětí. Byli jsme v DDM – Ulita. Ocitli jsme se ve středověkém městečku, kterému vévodí hrad s drakem. Městečko žije tradičními řemesly jako je kovářství, ražení mincí, ale i alchymie a samozřejmě šermířství. Děti obcházely jednotlivá stanoviště a plnily úkoly – za splnění úkolu dostávaly minci a na konci byly odměněny.

Akce se velmi vydařila a děti byly velmi spokojeny s připraveným programem.

Oslava MDD dětí z MŠ J. Seiferta
Štítky: