OPP – pól růstu: výzva č. 49 Začleňování a podpora žáků s OMJ

Operační program Praha – pól růstu ČR vyhlásil 5. 12. 2018 výzvu č. 49 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Výzva je určena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Výzva obsahuje tyto aktivity:

  • Dvojjazyčný asistent
  • Interkulturní pracovník / Komunitní tlumočník
  • Intenzivní  jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka,
  • Doučování dětí s OMJ, DVPP, Stáže pedagogických pracovníků,
  • Projektová výuka,
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči,
  • Komunitně osvětová setkávání, ze kterých si žadatelé volí ohledem na konkrétní potřeby školy.

Projekty budou realizovány zjednodušenou formou financování (tzv. jednotek či šablon).

Žádosti o podporu ve výzvě č. 49 jsou přijímány do 26. 9. 2019 (průběžné uzávěrky 28. 3. 2019 a 3. 7. 2019).  Konzultace projektových záměrů probíhají do 19. 9. 2019.


Semináře pro žadatele se budou konat
21. a 29. ledna 2019 od 9:00 do 12:00 hod.

Registrace – prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře.

Kontakt:

Mgr. Nina Bořkovcová, programová manažerka

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor evropských fondů

Oddělení projektů
Rytířská 406/10, 11000 Praha 1
Tel.: +420 236 003 920, +420 737 254 872
nina.borkovcova@praha.eu
www.praha.eu
www.penizeproprahu.cz

OPP – pól růstu: výzva č. 49 Začleňování a podpora žáků s OMJ