Online spolupráce v ZŠ J. Seiferta – příklad dobré praxe
Rádi bychom Vám představili moderní trendy ve výuce IT v ZŠ J. Seiferta. V tomto článku se zaměříme na jednu oblast, kterou považujeme za velice užitečnou, a to je online spolupráce žáků na podkladu cloudových řešení. V naší škole se žáci průběžně seznamují především s prostředím MS OFFICE 365 a plně ho užívají a integrují do dalších předmětů.
Žáci si v průběhu výuky IT na 2. stupni postupně zvykají na prvek online využívání jednotlivých aplikací kancelářského balíku, cloudové úložiště a především sdílení svých dat mezi sebou navzájem a také ve vztahu k učitelům pro jednotlivé referáty. Výhodou tohoto řešení jsou opravdu minimální náklady na pořízení technologií a vysoká přidaná hodnota pro znalosti našich žáků. Vždyť doba, kdy děti nosily flash disky, je do značné míry na ústupu. My považujeme za IN trend, kdy jsou data přístupná vždy, byť žáci nejsou fyzicky v budově školy.

Online spolupráce v ZŠ J. Seiferta – příklad dobré praxe