Nový vzdělávací portál  Svět energie

ČEZ spustil nový vzdělávací portál pro základní školy se zaměřením na energetické zdroje. Moderní vyučovací materiály (DUM) mohou zpestřit výuku a přiblížit svět STEM žákům všech věkových kategorií.  Uvedený portál je určitě příkladem dobré praxe pro podporu prioritních oblastí polytechnické výchovy v rámci MAP. Portál však nabízí i výukové materiály pro předškoláky a další věkové skupiny žáků.

SVĚT ENERGIE

Nový vzdělávací portál Svět energie