Jak nasloucháme učitelům – Národní zpráva TALIS včetně infografiky

Přehledná zpráva z mezinárodního výzkumu TALIS přináší celou řadu zajímavých zjištění, které by bylo dobré realizovat v praxi.

Národní zpráva TALIS