Zemědělské muzeum - nadějný budoucí traktorista ze 6.A
Workshop v Zemědělském muzeu
Workshop v Zemědělském muzeu

Dne 1. března 2017 navštívili šesťáci společně s deváťáky ZŠ Pražačka Národní zemědělské muzeum. Prohlédli si výstavy „Rozkulačeno“ a „Rybářství“.

Lektor (student doktorského studia Univerzity Karlovy v Praze, obor historie) přiblížil žákům dějiny, o kterých možná slyšeli od svých otců, dědečků a pradědečků, a které se možná dotýkaly jejich vlastních rodin. Poutavou a zajímavou formou během zhruba hodinové prohlídky se dozvěděli o kolektivizaci padesátých let. Součástí bylo zamyšlení se nad úkoly v pracovních listech.

Expozice rybářství je velmi moderní, interaktivní, s využitím množství audio-vizuální techniky. Žáci obdivovali velká akvária s živými sladkovodními rybami, viděli např. sumce, štiku, kapra nebo krmné plotice. Zaujal je interaktivní model rybniční soustavy, dioráma výlovu rybníka nebo Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Zajímavý byl průhled do bobří nory.

Závěrem přišlo to nejlepší zejména pro kluky – navštívili jsme výstavu traktorů. Na ploše přes 500 m² shlédli více jak dvacet typů traktorů od tuzemských i zahraničních výrobců od roku 1917 do roku 1953 a na některé se i posadili.

V muzeu jsou další zajímavé expozice, které bychom rádi navštívili příště.

Národní zemědělské muzeum – inspirace pro žáky 6.A a 9.B