Nabídka pro školy – návštěva obvodního ředitelství MP Praha 3

Zaměření:
prohlídka operačního střediska, seznámení s prací strážníků, preventivní beseda na téma osobní bezpečí, bezpečí v dopravě, doma apod.

Termín:
vždy v pátek v průběhu školního roku 2016/2017 (mimo svátky a prázdniny)
9.30 – 10.30

Skupina:
cca 20 dětí + pedagogický doprovod

Kontakt:
Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha 3
Mgr. Miroslava Pytlíková, zástupkyně ředitele
Lupáčova 14, 130  00 Praha 3
tel.:222 025 116
e-mail: zastupce2.p3@mpmpraha.cz

Nabídka pro školy – návštěva obvodního ředitelství MP Praha 3