Učíte se rádi přírodopis? Naši žáci ano!

Ve výuce nám nejvíce pomáhají nejrůznější pokusy, na jejichž základě snadno pochopíme, jak příroda funguje.

Náš poslední pokus s podmínkami růstu rostlin se nám opravdu vydařil. Na okno jsme dali květináče, kde jsme simulovali nejrůznější podmínky: nedostatek světla, nedostatek vody, stín, nedostatek hlíny, ve skleníku a normální podmínky. Badatelské výsledky jsme si pečlivě zapisovali, průběžně sledovali a nakonec vyhodnotili.

Na ZŠ Cimburkova nám pokusy pomáhají pochopit učivo (MAP priorita 6)