Na Chelčického straší!!!

Na Halloween v ZŠ Chelčického čekalo žáky prvního i druhého stupně ve škole překvapení. Šikovné paní učitelky připravily již druhým rokem netradiční, Halloweenské hodiny angličtiny. Vzhledem k tomu, že Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví den před křesťanským svátkem Všech svatých, byly děti seznámeny s tradicemi a zvláštnostmi, které jej v anglicky mluvících zemích provázejí, přičemž nechybělo srovnání s našimi Dušičkami.

Za přítomnosti čarodějnic, duchů, vydlabané dýně zvané jack-o‘-lantern, a také nezbytného kostlivce proběhla mimo jiné Halloweenská soutěž- „monster riddles“, ve které vítězové získali halloweenské cukroví, které dětem paní učitelky vlastnoručně upekly.Všichni žáci se ochotně zapojili a spolupracovali. Celá lekce věnovaná reáliím byla zakončena koledováním, typickým pro svátek duchů, doprovázeným tradiční frází: „Trick or treat,“ (Koledu, nebo vám něco provedu).

Na Chelčického straší!!!