Předškoláci z naší školky absolvovali malý kurz finanční gramotnosti Moje první peníze. Během pěti lekcí se seznámili se základními pojmy (např. peníze, potřeba, přání, služby, šetření, darování) a získali první představy o tom, jakou roli hrají lidé v ekonomice jako zaměstnanci a zákazníci a jak je důležité uvážlivé zacházení s penězi.

Při plnění úkolů samozřejmě posilovali i jiné dovednosti – počítání do deseti, třídění, porovnávání, řazení podle časové posloupnosti, vyjadřování ve větách, schopnost vyjádřit svoje potřeby, naslouchat druhým, zapojit se do práce ve skupině a další.

Jes98-21

Jes98-20

Moje první peníze v MŠ Jeseniova 98