Mladý programátor 2017

 

Základní škola Pražačka se systematicky věnuje výuce informatiky od čtvrtého do devátého ročníku. Součástí školního vzdělávacího plánu jsou základy programování prostřednictvím čaroděje Baltíka. Jedna z forem prověření znalostí je zapojení do soutěží Baltie 2017 a Mladý programátor 2017. Dvě vítězná družstva ze školního kola Baltíci, s.r.o. (Jakub Stáňa, Jasmína Tomková, Kateřina Hosnedlová) a Lamy,CZ (Maxmilián Mečíř, Karolína Dalibová, Eliška Brandejsová) se zúčastnili 5. dubna 2017 regionálního kola soutěž Mladý programátor 2017 na ZŠ Trávníčkova, kde řešili tři úlohy, např. přeměnu Baltíka v pohádce o červené řepě, dále ovládání Baltíka pomocí klávesnice a prověřili jeho rozhodování v Bludišti, a v nejtěžší úloze programovali hru se slovy Šibenice (Oběšenec), kde zhodnotili své znalosti z grafických příkazů a řetězových proměnných. Družstvo Lamy.CZ postupuje do celostátního kola v Českých Budějovicích, kam jede hájit barvy ZŠ Pražačka i městské části Žižkov ve dnech 12. – 14. května 2017.

Hlavním cílem výuky v pátém ročníku je zdokonalit žáky v analytickém a logickém myšlení, odhalit základní principy programování. Čaroděj Baltík je k tomu vhodný prostředník, žáci díky němu programují prostřednictvím ikon, nejsou zatěžováni složitými programovacími řádky. Velké poděkování patří zejména žákům za svědomitost v domácí přípravě, rodičům za pomoc při instalaci programu na domácí počítače a rovněž firmě SGP Systems za poskytnutí domácí licence za symbolickou cenu.Družstvo Baltíci, s. r. o., v zápalu řešení úlohy

Mladý programátor 2017