Do naší školky přišli na návštěvu čtvrťáci ze ZŠ Jeseniova pod vedením paní učitelky Babušové a předvedli nám komponovaný pořad Máme rádi zvířata – We like animals.

Naši starší kamarádi si vybrali oblíbené zvíře a popsali jeho hlavní znaky. Charakteristiku doplnili kostýmy, maskami a názornými pomůckami a přednesli ji nejprve v češtině a potom v angličtině.  Předškoláci si osvěžili zoologické znalosti a seznámili se se základními anglickými slovíčky.  Odměnou pro všechny zúčastněné byla společná závěrečná písnička zakončená velkým potleskem.

Rádi jsme se opět setkali s dětmi, které dříve navštěvovaly naši školku, a ocenili, co už všechno umí.  Budeme se těšit, že v rámci milé spolupráce se sousední školou nás za čas navštíví třeba letošní předškoláci.

Milá návštěva v MŠ Jeseniova 98