Mezinárodní úspěch projektu Erasmus+  STEM by ART – ZŠ Lupáčova – MAP Priorita 6 a 8

Margarita Kalaitzidou Ignatidou, honorární konzulka v řecké Soluni napsala:

srdečně děkuji za článek, který jste mi zaslala. Byla jsem informovaná o úspěšném průběhu Vaší akce. Považuji tuto Vaši iniciativu za velice prospěšnou pro navázáni vzájemných vztahů a prohloubení přátelství a spolupráce mezi mládeží školního věku. Gratuluji Vám a všichni bychom si přáli, aby jste nadále vyvíjeli kreativní aktivity tohoto druhu pro mládež.”

Článek v Radničních novinách

Projektový web  ZŠ Lupáčova– http://stem.lupacovka.cz

 

Mezinárodní úspěch projektu Erasmus+ STEM by ART – ZŠ Lupáčova – MAP Priorita 6 a 8