Metodika pro výuku českého jazyka pro žáky s OMJ

Jedná se o unikátní materiál pro podporu výuky českého jazyka pro cizince, který zpracoval kolektiv učitelů češtiny pro cizince pod vedením paní ředitelky ZŠ Marjánka Bc. Mgr. Anny Niklové a který je určen pro pedagogy základních škol, kteří řeší výuku žáků s odlišným mateřským jazykem.

Předložená metodika je určena pro školy jako podpůrný materiál pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. Cílem metodiky je poskytnout odbornou podporu pedagogům, jak co nejefektivněji pracovat s těmito žáky.

Ve školním roce 2020/2021 se připravují na ZŠ Marjánka semináře a workshopy, jejímž hlavním cílem bude orientace na legislativu a na práci s touto metodikou, která by měla významným způsobem ovlivnit práci pedagogů.

ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE metodikaFINAL