Mateřská škola ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

IČ: 63831431

 

Školní vzdělávací program MŠ: Společně poznáváme celý svět
Vlkova ulice

Profilace školy:

Pětitřídní mateřská škola je součástí historické budovy ZŠ J. Seiferta, nachází se v historické zástavbě Prahy 3 v jednosměrné ulici což zaručuje klid od rušné komunikace. Nově zrekonstruovaná mateřská škola je rozdělena do dvou podlaží. Školní a dvorek a terasa jsou vybaveny herními prvky, školka využívá společné prostory se základní školou – novou polytechnickou a výtvarnou učebnu, aulu, keramickou dílnu a tělocvičny. Pro každodenní pobyt je venku je pro děti  z mateřské školy rezervováno hřiště v nedaleké Rajské zahradě.

Hlavní myšlenkou alternativního edukačního programu „Společně poznáváme celý svět“ je podporovat komplexní rozvoj dítěte, vychovat zdravě sebevědomého jedince bez jakýchkoli předsudků ke všemu odlišnému, aktivovat dítě a motivovat je k rozvoji poznávání. Umožnit mu tvořivě realizovat své představy, umožnit mu prožít si na vlastní kůži, co ještě nezná (formou projektových dnů, ale i v každodenní činnosti). V neposlední řadě je vybavit základním povědomím o anglickém jazyce, s kterým se bude v jednotlivých integrovaných blocích setkávat.
Seznamování se světem lidí různých národností, se světem umění a kultury. V dnešním světě je také důležité dbát na environmentální výchovu a primární prevenci sociálně patologických jevů, volíme pro děti takové aktivity, které povědomí o výše uvedené rozšiřují (formou výukových programů, návštěv městské police apod.).

Aktivity:
Společné akce pro děti a jejich rodiče – Skleněné tvoření, Dýňování, adventní a velikonoční dílny, karnevaly, oslavy narozenin, projektové dny, pasování předškoláků, focení dětí, školky v přírodě, výukové programy, výlety a mnoho dalšího.

Zájmové kroužky:
Keramika, Angličtina, Pohybovky, Výtvarka aj.

Školní vzdělávací program MŠ: Společně poznáváme celý svět
Přibyslavská ulice

 

Projekty:
Celé Česko čte dětem, Recyklohraní.

http://www.skolaseiferta.cz/

 

Mateřská škola ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta