MŠ Jeseniova 98

 

O NAŠÍ ŠKOLCE

Školka se nachází v klidnější části Žižkova, v blízkosti parku Židovské pece. Budova MŠ je situována na jih, leží v rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy a keři.

Školka má vlastní kuchyň.

V MŠ jsou 4 třídy, každá má svoje sociální zařízení a šatnu. Třídy nejsou rozděleny podle věku a představují tak přirozené prostředí dětské skupiny, nenásilně pěstují v dětech pocity sounáležitosti, vzájemné pomoci a tolerance, rozvíjejí sociální cítění, nováčkům usnadňují začlenění do kolektivu. Tato forma je s úspěchem využívána při příchodu sourozenců nebo různě starých kamarádů a při začleňování ostýchavých dětí.

 CO SPOLEČNĚ DĚLÁME

Vzdělávací program “Krok za krokem“ vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, zaměřuje se na všestranný rozvoj a je dětem dané třídy šitý na míru s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti. Paní učitelky jsou průvodci dětí na jejich cestě za poznáním, nikoli tím, kdo děti úkoluje a kontroluje.

Denní programy všech tříd běžně obsahují pěvecké, dramatické, výtvarné a hudebně-pohybové činnosti. Tato nabídka je doplněna předplaveckým výcvikem v bazénu Na Pražačce.

http://www.msjeseniova98.cz

MŠ Jeseniova 98