MAP rozvoje vzdělávání představen široké rodičovské veřejnosti

Dne 1. 6. 2017 uspořádali učitelé, Unie rodičů a žáci ZŠ Lupáčova společenský večer, který je součástí projektu MAP rozvoje vzdělávání Městské části Praha 3. Celé tři hodiny patřila doslova celá školní budova setkání rodičů, pedagogů, bývalých i současných žáků a dalších vzácných hostů. Večer zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Kopecký, který upozornil návštěvníky na aktuální projekty školy i Městské části Praha 3, hovořil například o Participativním rozpočtu, o pokračujícím projektu SFSN zaměřeném na spolupráci s rodinami žáků cizinců. V závěru svého projevu poděkoval hostům za jejich zájem o školu a všem zúčastněným pedagogům a vystupujícím žákům za přípravu programu. Poté se již hosté rozešli za zábavou i poučením. Ve všech místnostech školní budovy byly k vidění výstupy z tuzemských i mezinárodních projektů, ale také z výuky, představeny byly např. fyzikální pokusy, práce s mikroskopy, 3D tiskárna a 3D pero, různé typy brýlí pro virtuální realitu, polytechnické a elektronické stavebnice, výtvarné práce žáků, celoroční vydání Školního zpravodaje, kvízy spojené s projektem Poznáváme Česko, komentovaná prezentace výjezdu do Anglie, vystoupení školní družiny, Polytechnický klub, projekt Příběhy našich sousedů, dlouhodobé projekty Erasmus+ a CLIL, prezentace fotografií a videí ze života třídních kolektivů, výstavky prací našich prvňáčků, programy zaměřené na výuku cizích jazyků, divadelní skeče, výrazový tanec a další zajímavé aktivity našich žáků a učitelů. Pro návštěvníky bylo připraveno i občerstvení ve školní jídelně. Před dvacátou hodinou večerní bylo slavnostní setkání ukončeno a my věříme, že bylo pro naše hosty zábavou, poučením a třeba i milou vzpomínkou na mladá léta strávená možná i u nás v ZŠ Lupáčova…

Souběžně byl také představen strategický rámec Místního akčního plánu už nikoli jako souhrn leckdy nesrozumitelných pojmů a priorit, ale jako soubor jednodudchých hesel, které předznamenávají hlavní cíle Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Kamila Kubrová, Milan Hausner

 

MAP rozvoje vzdělávání představen široké rodičovské veřejnosti