Ve dnech 7. až 9. března se naše školka proměnila v Malou technickou univerzitu. Navštívila nás paní lektorka s kufrem plným kostek a s různými stavebními plány a výkresy. A tak jsme dva dny stavěli a postupně se z nás v jednotlivých třídách stali stavitelé města, stavitelé věží, stavitelé mostů a malí architekti. Při tom jsme se seznámili s plánováním a zakreslováním stavby a různými způsoby stavění a získali jsme zajímavé informace z historie a zeměpisu.

Poslední den projektu jsme věnovali sdílení získaných znalostí a dovedností. Každá třída připravila pro ostatní malou prezentaci, jejíž součástí byly také otázky a úkoly k jednotlivým stavebním specializacím.

Činnosti nás moc bavily. Mnohému jsme se přiučili a zjistili, že naše představivost a fantazie nemá mezí. Možná tyto zkušenosti využijeme v budoucnosti jako opravdoví technici, projektanti, stavitelé a architekti.

Jes98-24

Jes98-26

Jes98-25

Jes98-22

Malá technická univerzita v MŠ Jeseniova 98