Letní tábory 117. PS Kalich

V letošním roce připravujeme dva turnusy tábora, jeden pro děti ve věku od 6 do 8 let, který bude týdenní (1. – 8. 7.), a druhý pro děti ve věku od 8 do 15 let, který bude 14denní (9. 7. – 22. 7.). Odjezd na tábor i návrat je na Hlavním nádraží v Praze.

Tábor leží v údolí u horského potoka v Novohradských horách. Není zde elektřina a jediná tekoucí voda je ta v potoce. V noci teplota občas padá k nule, ve dne zase často teploty vystoupají nad hranici 30 stupňů. Prostředí je pro nás měšťáky občas náročnější, ale zážitky z tábora stojí za každé nepohodlí.

A co se na táboře dělá? Hlavní náplní tábora je celotáborová etapová hra. Letos nás na 1. turnusu čekají indiánské pohádky a příběhy. Během 2. turnusu budeme budovat cesty v bažině a objevovat nové ostrovy a území, která budeme obydlovat. Program je doplněn dalšími sportovními či naučnými aktivitami, výlety k rybníku či v blízkém okolí, koupáním v potoce. Během her se snažíme děti naučit správnému vztahu k přírodě, spolupráce mezi sebou, ale také samostatné činnosti. Děti se zdokonalí v tábornických dovednostech, přijdou do styku s ohněm i vodou, získají nové zážitky, poznají nové kamarády.

Vše si stavíme sami, po ukončení tábora zbude jen prázdná louka. Bydlíme ve stanech zvaných týpí se 3 až 4 lůžky. Každé dítě má dřevěnou postel z krajinek, na posteli má každý svou nafukovací matraci nebo deky a karimatky a svůj vlastní spací pytel. Účastníci sami zajišťují chod tábora (stavění tábora, vaření, hlídky, program, likvidace tábora apod.), vše pod dohledem vedoucích. Vaříme na táborových kamnech, při vaření se děti střídají ve službách, vodu používáme z veřejného vodovodu v Malontech. K mytí slouží táborová sprcha nebo konev, každý má možnost se umýt v teplé vodě dle potřeby. Záchody jsou suché.

1. turnus

2. turnus

Letní tábory 117. PS Kalich