Letní radovánky na ZŠ Jeseniova

Léto na ZŠ je v plném proudu. Ani chvíli nikdo nezahálí.  Sluníčko nám naštěstí zpříjemňuje realizaci všech naplánovaných akcí.šd
Ve středu 14.6.si děti ze školní družiny užily školní prostředí trochu jinak. V podvečerních hodinách si děti společně zasportovaly, připravily večeři v přírodě v podobě opečených buřtů a toustů.  Zahrály si beach volejbal, přečetly si něco pěkného na dobrou noc a ulehly do spacáků. Druhý den se společně nasnídaly a vydaly do svých tříd.
Ve čtvrtek 15.6. v odpoledních hodinách přivítaly budoucí předškoláky a  jejich rodiče paní učitelky, žákyně z 2.stupně a děti ze školní družiny . Připravily pro ně akci s názvem: Škola nanečisto. Předškoláčci se seznámili se školním prostředím, předvedli své znalosti a dovednosti. Na školním hřišti pro ně děti ze školní družiny připravily sportovní disciplíny a obdarovaly je sladkou odměnou a pamětní mincí školy.  Rodiče se zúčastnili prvního společného setkání, na kterém získali potřebné informace pro úspěšné zahájení a absolvování školního roku 2017/2018.
Všichni si letní radovánky společně užili. Přejeme všem krásné a pohodové léto.
Děkujeme za spolupráci a přízeň v letošním roce a těšíme se, až se všichni odpočatí a plní sil setkáme v září.
Za ZŠ Jeseniova
PhDr. G.Babušová, Ph.D., zástupkyně ředitele.

Letní radovánky na ZŠ Jeseniova