Milé kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abychom Vás a Vaše ředitele pozvali na (NE)Konferenci o vzdělávání LÁZNĚ BE IN KARLÍN, který proběhne v rámci aktivit KAP vzdělávání v hl. m. Praha. Letošní, v pořadí druhý ročník vzdělávací konference BE IN KARLÍN, která proběhne 2. 6. 2017 v prostorách Karlínské obchodní akademie a VOŠE, představí současné trendy, metody a inovace v pedagogice. Inspirujeme se zážitkovou pedagogikou, metodami konstruktivismu a konektivismu. Lázně BE IN KARLÍN budou prožitkové, praktické, inspirující i relaxační.

Cílem je ujasnit si lépe vizi učitele, studenta a rodiče ve škole 21. století a to skrze:

  1. popularizování nových metod a témat výuky vedoucích k odpovědnosti a podnikavosti našich žáků/studentů;
  2. umožnit všem učitelům, kteří inspirují či kteří inspiraci hledají:
  • navázat kontakt a pravidelně se setkávat (tj. stát se součástí komunity napříč školami!!!)
  • obohatit výuku o nové trendy ve vyučování,
  • vzájemně si vyměňovat zkušenosti,
  • načerpat energii a odpočinout si;
  1. rozšíření pracovní skupiny učitelů, kteří se aktivně podílejí na vytváření metodiky a koncepce  týkající se nového pohledu na výuku akcentující význam společenské odpovědnosti;
  2. společného komunikování cílů škol se zřizovateli a MŠMT;
  3. získání zpětné vazby od učitelů, žáků, studentů a podnikatelů na nové trendy a metody výuky;
  4. propojení světa kantorského, studentského a podnikatelského.

 

Struktura, vystupující, program

Program lázní je rozdělen do třech částí. Začne se tzv. lázeňským sympoziem, je to panelová diskuse, kde vystoupí například Dalibor Dědek, Martin Hausenblas, Filip Kuchař z Magistrátu hl. města Prahy, Jiří Hokeš ze Scio školy, Ivan Smolka z Waldorfského lycea, Lukáš Šlehofer z Gymnázia Na Zatlance a další. Poté následuje série workshopů, kterou jsme nazvali procedury. Jsou tři různé typy a dohromady nabízíme okolo 30 workshopů – Inhalace měkkých dovedností, Inspirující koupel v nových vzdělávacích trendech, Inspirující i relaxační lázeň. (Eurytmie, Motivace, Prezentační dovednosti, Dějepisná hra, Tandemová výuka, Inkluze, Nezraňující komunikace, Laboratorní škola, Bothmerova gymnastika, Kurz vaření kávy, Jóga, Dramatizace ve výuce německého jazyka, Hejného metoda, Myšlenkové mapy, Storytelling a další) Poslední část jsme nazvali večerní audiologie a pitná kúra, je jisté, že ve škole vystoupí Svatava Antošová a Jana Koubková. Další koncert je momentálně v jednání.

 

Termín:               2. června 2017 od 9.00 hod.

Místo:                 Karlínská obchodní akademie a VOŠE, Kollárova 5, 186 00 Praha 8

Web:                    více informací a registrace na www.beinkarlin.cz

 

Budeme se těšit na Vaši případnou účast

 Mgr. Bc. Filip Kuchař
vedoucí oddělení koncepce a projektů
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor školství a mládeže
Oddělení koncepce a projektů
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 236 005 269
filip.kuchar@praha.eu
www.praha.eu

Pozvánka na (NE)Konferenci o vzdělávání LÁZNĚ BE IN KARLÍN