Konference: Žáci s odlišným mateřským jazykem ve školách – příležitosti ke změně

Srdečně vás zveme na konferenci, která se koná 20. 10. od 9:00 do 15.30 v Clam-Gallasově paláci, Husova 158/20,      110 00 Praha 1.

Tématem budou aktuální podmínky pro pedagogickou práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem                   v pražských školách.

Konference je realizována v rámci naplňování akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců          a zároveň je součástí akce Týden pro inkluzi.

Kapacita míst je omezená. registrujte se prostřednictvím formuláře do 16. 10. 2016.

Konference se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy Jana Wolfa.

Dotazy a informace na vzdelavani@meta-ops.cz.

Pozvánka

Program konference

Konference: Žáci s odlišným mateřským jazykem ve školách – příležitosti ke změně