Konference na prahu nového školního roku

Národní institut pro další vzdělávání připravil na začátek školního roku dvě významné konference.
Podrobnosti ve vlastním článku NIDV.