InspiroMAP pro MAP- 1.číslo občasníku

Publikujeme první číslo našeho občasníku, který přináší shrnutí aktivit v rámci projektu MAP a předkládá strategické priority, které předznamenávají další kroky tohoto projektu v rámci MČ Praha 3.

Iniciativa, podněty, aktivity, nápady i z Vaší strany jsou vítány. Pokud máte zájem se do projektu aktivně zapojit, kontaktujete Ing. Milana Hausnera, odborného garanta projektu (milan.hausner@praha3.cz , tel. 222 116 509). .

inspiromap 1