Informatika za školou II – řízení tramvají

V rámci projektového vyučování organizujeme pro žáky jednotlivých ročníků ZŠ Pražačka projekt Informatika za školou. V polovině října jsme se s žáky 9. ročníků vypravili tramvají do centra řízení městské hromadné dopravy Provoz tramvaje. Spoj, který jsme použili, neměl ani předjetí ani zpoždění, na místo určení jsme dojeli včas. Spolu s naším průvodcem Ing. Lubošem Vackem jsme vstoupili do zšeřelé místnosti, kde zdrojem světla byly monitory a stolní zářivkové lampy. Stávající šéf směny nám přiblížil, co všechno se monitoruje v provozu tramvají, samozřejmě došlo i na výpočetní techniku. To, že počítače jsou v tramvajích, cestující vnímá hlášení o stanicích, to jsme věděli, novinkou pro nás bylo, že tento SW zajišťuje před tramvají nastavení výhybek. O to větší překvapení pro nás bylo, že o výhybky se starají nejen traťaři (výhybku je nutné mazat a čistit od mechanických součástek), každá výhybka má také svého správce výpočetní techniky. Ano, u každé výhybky je počítač, ten prozradí vše o provozu v jejím okolí. A co se děje na dispečinku? Směnaři mají přehled o každém nasazeném vozu, jakmile opustí vozovnu. Dokáží koordinovat záchranné složky při mimořádných situacích. Žáci se seznámili nejen s řízením provozu, ale také s dalším využitím počítačů v praxi a to je hlavní cíl projektu Informatika za školou.

Pohled do provozu řízení tramvají

Informatika za školou II – řízení tramvají