Hopsa hejsa… do Kladrub!

Národní hřebčín Kladruby nad Labem leží v Polabské nížině na spojnici měst Přelouč a Chlumec nad Cidlinou v Pardubickém kraji. Starobylá tradice chovu koní se datuje od konce 15. století. V 16. století zde vznikl hřebčinec, jenž později získal statut císařského dvorního hřebčína. Právě ve zdech tohoto hřebčína byl vyšlechtěn proslulý starokladrubský bělouš, který byl v roce 1995 vyhlášen kulturní památkou ČR.

Celodenního výletu Mateřské školy Pražačka mezi hřebce, klisny a hříbátka se zúčastnili úplně všichni – děti spolu s veškerým personálem školky. A všichni si výlet patřičně užili: ve skupinkách navštívili stáje s chovnými hřebci a klisnami, vystoupali na místní rozhlednu a v ohradách pozorovali bílé klisny s černými hříbátky, které teprve s věkem získávají své typické světlé zabarvení.

Děti se vrátily domů unaveny, ale plny jedinečných zážitků a kdoví, třeba se některé z nich pod dojmy z našeho výletu bude chtít věnovat koním i ve své budoucí kariéře.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hopsa hejsa… do Kladrub!