Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2299 ze dne 20. 9. 2016 schválila Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017.

Informace o vyhlášení + dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017