Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ: Adaptační kurzy

Organizujeme dva adaptační kurzy. Jeden je určen vždy pro primány, tzn. úplné školní nováčky. Termín letošní je 18. 9. – 22. 9. 2017. Kurz se koná v Mozolově a na starosti jej mají vyučující tělesné výchovy společně s třídními učiteli. Myšlenka je založená na pohybových, týmových aktivitách (např. jízda na kánoích, skupinové úkoly) se záměrem naučit děti spolupráci a zároveň i na individuálních sportovních aktivitách – jízda na kole, běh apod.
Druhý kurz je poměrně nový. Je určen pro kvintány. Důvodem je přechod na vyšší stupeň gymnázia a časté promíchání studentů v ročníku z důvodu specifikace studia (někteří mají více volitelných-hudebních předmětů). Kurz organizuje naše vyučující – metodička primární prevence ve spolupráci s externími lektory, kteří se zaměřují na teambuildingové projekty. Tento kurz letos proběhl 2. 9. – 4. 9. 2017 na Sázavě.

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ: Adaptační kurzy