Mediální výchova v ZŠ J. Seiferta

Na naší škole se věnuje mediální výchově velká pozornost. Děti se postupně seznamují se všemi druhy médií a samy tvoří v jejich duchu. Na konci deváté třídy se jedná o fotoreportáž a následuje tvorba filmů na daná témata. Na konci školního se uskuteční projekce těchto filmů i pro ostatní žáky naší školy. Výherce soutěže o nejlepší film je odměněn hodnotnými cenami. Porotou se stávají ostatní žáci i učitelé naší školy.

Mediální výchova v ZŠ J. Seiferta