Základní škola Pražačka
Finančně gramotná škola ZŠ Pražačka
Finančně gramotná škola ZŠ Pražačka

Naše škola ZŠ Pražačka se v letošním školním roce 2017/18 zapojila do programu Finanční gramotnost do škol. Jedná se o partnerský projekt organizace yourchance o.p.s. a Nadace DRFG, směřující k podpoře výuky finanční gramotnosti a k efektivnímu vzdělávání žáků napříč všemi věkovými kategoriemi základního i středního školství

V úvodu přípravného týdne proběhla v budově naší školy první část workshopu, týkající se výuky finanční gramotnosti na naší škole. Během čtyř hodin skupina osmi učitelů z prvního i druhého stupně rozpracovávala témata finanční gramotnosti tak, jak probíhá praxe její výuky v současné době i s pohledem do budoucnosti. Výstupem naší práce se stal zpracovaný metodický plán výuky finanční gramotnosti na naší škole. Tento plán jsme postoupili k zhodnocení arbitrům a výsledkem byl udělený certifikát Finančně gramotná škola stříbrné úrovně (řečeno sportovní terminologií). Certifikát jsme převzali na odborné konferenci Finančně gramotná a podnikavá škola, konané letos 19. září 2017.

Z vykonané práce a uděleného certifikátu máme velkou radost a jsme přesvědčeni, že všechna snaha a úsilí se pozitivně projeví i na spokojenosti a výsledcích výuky našich žáků.

Finanční gramotnost do škol – ZŠ Pražačka boduje