Filmový víkend s Metaculture v ZŠ J. Seiferta

Vážení rodiče a přátelé školy,

tak jako každý rok tak i letos spolupracuje naše škola s neziskovou organizací Metacalture. V prosinci roku 2017 se žáci 6.A v doprovodu pana učitele Ing. Kocmana a paní vychovatelky Šarounové zúčastnili filmového víkendu, kde se seznámili s tvorbou animovaných filmů a sami si své vytvořili. Tématem si žáci vybrali oblast předsudků. Jak se jim jejich činnost vydařila, můžete posoudit sami.

Filmový víkend s Metaculture v ZŠ J. Seiferta