“Dílničky Duhové kuličky na MŠ Lobkovicova”

V rámci plnění našeho projektu polytechnického vzdělávání, “Duhová kulička Šikulou”, jsme opět pro naše děti připravily dílničky zaměřené na práci se dřevem.  Děti opracovávaly dřevo na malém soustruhu, samozřejmě pod odborným dohledem, pracovaly s dlátkem, lepily a sestavovaly z pilin vánoční ozdoby, nebo vytvářely krásné formule. Práce se dřevem, které krásně provonělo předvánoční třídy, děti velmi bavila. Děti si odnesly nejen nové poznatky o dřevě a výrobě, ale i krásné, vlastnoručně vyrobené dárečky.

“Dílničky Duhové kuličky na MŠ Lobkovicova”