“Děti hrají dětem – O veliké řepě” na MŠ Lobkovicova i Třebešíně

Děti z obou škol v rámci našeho školního projektu “Děti hrají dětem” připravily pro své kamarády pohádku “O veliké řepě”, kdy využily i největší řepu z pole, kterou našly.