DĚTI DĚTEM

Letošním celoročním projektem a tématem v naší  MŠ VOZOVÁ 5  nás provází téma : “Svět nekončí za vrátky,cvičíme se zvířátky ” ve spolupráci s Českou obcí sokolskou. Projekt je zaměřen na pohybové aktivity dětí.  Děti se společně   s paní učitelkami celý rok starají   o šest zvířátek , která postupně představuji svým kamarádům.  Co se o nich již dozvěděly  formou básničky, písničky , tance. Představila se třída Veverek spolu s veverkou Klárkou , a třída Rybiček spolu s ježečkem Marečkem

DĚTI DĚTEM