Den norské kuchyně ve školní jídelně ZŠ Pražačka
Norský den ZŠ Pražačka
Norský den ZŠ Pražačka

Ve středu 1. března 2017 proběhl ve školní jídelně ZŠ Pražačka „Den norské kuchyně v českých školních jídelnách“. Tento projekt vznikl za podpory Norského velvyslanectví a dalších generálních partnerů firem BONNO a MAKRO. Nejen ve školní jídelně děti ochutnaly připravené pokrmy, ale i v průběhu předcházejících měsíců se v rámci výuky seznámily s Norskem. V předmětech jako zeměpis, dějepis a přírodopis vytvářely projekty, v cizích jazycích se zaměřily na hledání základních slovíček a jejich výslovnost, ve výtvarné výchově ztvárnily přírodu této země. Projekt nabídl dětem pohled na jinou evropskou zemi.

Den norské kuchyně ve školní jídelně ZŠ Pražačka