Den čarodějnic
V pátek 27. dubna se konal na naší mateřské škole Den čarodějů a čarodějnic.
Již od rána přicházeli do školy čarodějové a čarodějnice v krásných kostýmech. Pro děti bylo
připraveno na zahradě spoustu stanovišť. Za své sportovní schopnosti a dovednosti byly bohatě
odměněny. Nechyběla diskotéka a opečený buřtík, bez kterého by tento den nebyl tak krásný a
výjimečný.

Den čarodejnic