DDM Ulita

http://www.ulita.cz

  • Ulita chce být otevřeným bezpečným prostorem s přátelským prostředím. Je přístupná každému, kdo hledá tvořivou zábavu, aktivitu, zajímavé kontakty, inspirující programy a lidi.
  • Ulita nabízí prostor k vašim vlastním aktivitám, chcete-li ho využít.
  • Tým Ulity chce být mladý duchem – staví na zkušenosti zkušených a touze po hledání mladých. Tým Ulity chce naslouchat vašim potřebám a společně s vámi přispívat k rozvoji komunitního života na Žižkově a v přilehlém okolí – a také k většímu souznění s místem, kde žijeme.
  • V objektu Ulity je historie i současnost – 60 let tradice programů pro děti a mládež nás zavazuje kráčet kupředu a neustále hledat a objevovat, ale současně také podporovat stálice Žižkova. Velkou tradici má keramické studio či oddíl stolního tenisu. Dynamicky se rozvíjející taneční sekce nabízí mnoho nového pro lidi všeho věku. Ale nabídka je mnohem širší…
  • Ulita se stará o různé cílové skupiny a poskytuje prostor i těm, nad nimiž mnozí zlomili hůl. Klub Beztíže nabízí bezpečný otevřený prostor mladým lidem, kteří hledají pomoc a podporu, pohodu i odreagování od každodenního reálného života.
  • Rodinný klub Ulitka opečovává ty nejmenší, pro které – spolu s jejich rodiči – připravuje nejrůznější programy po celý týden.
  • V Ulitě najdete kroužky, jednorázové akce, dílny, tábory v Praze i mimo ni, ale také příjemné prostředí, kavárnu pro rodiče či otevřenou zahradu…

DDM Ulita