Bublinkovo – balónková show v MŠ Třebešín

Do naší školky přijel kouzelník, který mimo kouzlení a hraní s balónky všechny zaujal svým umem s bublinami, kdy dokázal do bubliny zabalit děti i paní učitelky.
Bylo to krásné a zábavné dopoledne.