Kurzy češtiny – Příklad dobré praxe – Inkluze

V rámci začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem pořádá naše mateřská škola Jeseniova 204 ve spolupráci s My.Aktivity o.p.s. bezplatné kurzy češtiny pro cizince.

Jednotlivé lekce probíhají dvakrát týdně a děti se během nich hravou a zábavnou formou seznamují s českým jazykem.

Při své práci lektorky využívají různé didaktické pomůcky, pohybové aktivity i výtvarné činnosti.

Děti jsou motivovány postavičkou dráčka FIDA, který je celou lekcí provází a povzbuzuje je k samostatnému řečovému projevu.

Tohoto programu se zúčastňují děti z Vietnamu, Ukrajiny a Ruska.

V průběhu dne se snažíme obohacovat slovní zásobu dětí o česká slova názornými ukázkami na konkrétních předmětech zopakováním správného názvu v českém jazyce.

 

 

 

Kurzy češtiny – Příklad dobré praxe – Inkluze