6 let projektu Děti jako my a 25 let ZŠP a MŠ Korálek

Dne 16.9. se paní radní J.Suková zúčastnila oslav 25 let kladenské školy Korálek, se kterou úspěšně po dobu šesti v rámci projektu Děti jako my spolupracuje Základní škola Lupáčova. Projekt je skvělou ukázkou možného společného vzdělávání dvou zcela rozdílných škol, jedné pro žáky se závažnými mentálními handicapy a druhé, které je naopak zaměřena na jazyky a digitální technologie. Paní radní předala partnerské škole dvě stavebnice Merkur jako začátek nové formy spolupráce v oblasti polytechnické výuky. Ve vlastním programu vystoupili žáci z Lupáčovky. Zuzana Tomaštíková, dnes žákyně 8.ročníku, která je účastnicí projektu od jeho počátku, vřelými slovy před všemi přítomnými zhodnotila přínos projektu pro všechny zúčastněné. Přejeme partnerské škole i projektu další společné úspěchy.

Těmi největšími je Evropská jazyková cena z roku 2014 a nominace na cenu Gratias Tibi z roku 2015.

https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7998.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7998.jpg
img_7998
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7989.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7989.jpg
img_7989
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7953.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7953.jpg
img_7953
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7938.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7938.jpg
img_7938
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7914.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7914.jpg
img_7914
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_8030.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_8030.jpg
img_8030
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_8023.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_8023.jpg
img_8023
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_8020.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_8020.jpg
img_8020
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_8011.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2016/07/IMG_8011.jpg
img_8011

Projektový web:   detijakomy.lupacovka.cz