6 let projektu Děti jako my a 25 let ZŠP a MŠ Korálek

Dne 16.9. se paní radní J.Suková zúčastnila oslav 25 let kladenské školy Korálek, se kterou úspěšně po dobu šesti v rámci projektu Děti jako my spolupracuje Základní škola Lupáčova. Projekt je skvělou ukázkou možného společného vzdělávání dvou zcela rozdílných škol, jedné pro žáky se závažnými mentálními handicapy a druhé, které je naopak zaměřena na jazyky a digitální technologie. Paní radní předala partnerské škole dvě stavebnice Merkur jako začátek nové formy spolupráce v oblasti polytechnické výuky. Ve vlastním programu vystoupili žáci z Lupáčovky. Zuzana Tomaštíková, dnes žákyně 8.ročníku, která je účastnicí projektu od jeho počátku, vřelými slovy před všemi přítomnými zhodnotila přínos projektu pro všechny zúčastněné. Přejeme partnerské škole i projektu další společné úspěchy.

Těmi největšími je Evropská jazyková cena z roku 2014 a nominace na cenu Gratias Tibi z roku 2015.

[R-slider id=”5″]

Projektový web:   detijakomy.lupacovka.cz

 

 

6 let projektu Děti jako my a 25 let ZŠP a MŠ Korálek
Štítky: