Postoje a potřeby pedagogické veřejnosti k inkluzi

Vzhledem k významu této studie pro společné vzdělávání zveřejňujeme výsledky této analýzy i jako studijní materiál MAP Praha 3.

Analýza (002)