Členové pracovní skupiny Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 3 zaměřené na neformální a zájmové vzdělávání pozvali v polovině ledna kolegy z neziskového sektoru k první pracovní schůzce. Cílem setkání bylo pojmenování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb ve spolupráci organizací poskytujících neformální a zájmové vzdělávání na území Prahy 3. Při práci ve skupinách vycházeli účastníci z vlastních zkušeností z hlediska pozitivních situací i z problémů. Výsledky analýzy všech skupiny byly porovnány, byly zjištěny shodné názory, nápady, náměty i doporučení a stanou se podkladem pro zpracování základů strategického rámce. Ten by měl stanovit plán rozvoje vzdělávání v Praze 3 do roku 2023, na který MČ Praha 3 získala evropskou dotaci ve výši téměř čtyři milióny korun.

Lednové schůzky se zúčastnilo téměř třicet zájemců z patnácti organizací neformálního a zájmového vzdělávání. „Jsem velmi potěšena vaším zájmem, aktivním přístupem i ochotou spolupracovat na cílech místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 3,“ přivítala přítomné radní pro školství a neziskový sektor Mgr. Jaroslava Suková a dodala: „Věřím, že z dnešního setkání budou zpracovány kvalitní podklady pro další aktivity v této oblasti.“

DSCN4300_     DSCN4313      DSCN4320   DSCN4334

Zájemci z neziskového sektoru se sešli na první pracovní schůzce