3. ročník Bramboriády na Pražačce

Třetí ročník Bramborové slavnosti pro děti a rodiče proběhl letos na zahradě MŠ Pražačka poslední říjnový čtvrtek. Za doprovodu rodičů plnily děti nejrůznější bramborové disciplíny – brambory se sázely a sklízely, převážely z pole do skladu, přemisťovaly se těžké bramborové pytle…. Na slavnosti nemohly chybět ani vynikající domácí bramboráčky a teplý čaj na zahřátí. Děti si disciplíny užily a protože některé úkoly chtěly plnit i několikrát za sebou, slavnost skončila až se soumrakem. Bramborové medaile byly letos opravdu zasloužené!

3. ročník Bramboriády na Pražačce