29 procházek Žižkovem

ZŠ Lupáčova v rámci projektu SFSN uskutečnila 27 vycházek na různá místa městské části Praha 3 a zaznamenala své aktivity formou prezentací, videí, animací a dalších projekčních technik. V roce 2017 už přibyly další dvě.

web:  SFSN.LUPACOVKA.CZ