Akce v naší mateřské škole Jeseniova 204

V úterý dne 13. 9. 2016 děti měly možnost seznámit se na akci zvané „Dřevosochání“ s prací uměleckých řezbářů. Akce probíhala v areálu Pražačky. Děti si přinesly pěkné zážitky a jako bonus

Ve středu dne 14. 9. 2016 se děti účastnily programu „Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem“. Jednalo se o terénní výukový program, který probíhal v prostorách parku židovských pecí. Cílem této akce bylo podpořit výuku dětí v přírodě a posílit jejich vztah k lokalitě, kde žijí.

Ve čtvrtek dne 16. 9. 2016 se konala na školní zahradě pravidelná akce k zahájení nového školního roku. Akci zahájil klaun Ferda se svým maskotem, poté následoval tradiční táborák s opékáním buřtů.

Program doprovázela výstavka výrobků z brambor, kterou vytvořily děti spolu s paní učitelkami.

Rodiče se postarali o pohoštění na téma: „pochoutky z brambor“.

Akce v naší mateřské škole Jeseniova 204