II. ročník projektu Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě

Vyhlášení soutěže RODINA A MATEŘSKÁ ŠKOLA – CESTA K DĚTSKÉ KREATIVITĚ  pro školní rok 2017 – 2018

Vyhlašovatel: Městská část Praha 3     Organizátor: odbor školství městské části Praha 3

Cílová skupina: mateřské školy zřízené MČ Praha 3

Podmínky:
Do soutěže může být přihlášen maximálně jeden projekt mateřské školy:

a) se zaměřením na sportovní a pohybovou výchovu
b) zaměřený na cílevědomou a soustavnou práci s rodičovskou veřejností
c) nemající charakter pouze jednorázové činnosti.

Termíny:

a) vyhlášení soutěže: 1. 9 2017
b) Přijímání přihlášek: od 1. 9 2017 do 20. dubna 2018

Způsob přihlášení projektu:

Přihláškou se rozumí vložení příspěvku splňujícího náležitosti projektu (identifikace organizace, obsahový záměr projektu, fotodokumentace) do sekce portálu www.skolypraha3.cz  označené názvem projektu. Příspěvek musí splňovat veškeré náležitosti dané publikačními pravidly.

Ceny:

1. místo 50 000 Kč
2. místo 40 000 Kč
3. místo 30 000 Kč

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ocenit více předložených projektů.

Poznámka: vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční při ocenění pracovníků
ve školství v rámci akce Diploma Comenianum.

Kontakt: Ing. Milan Hausner, tel.: 222 116 509, e-mail: hausner.milan@praha3.cz